top of page

Useful information

Since 2018 I work contract-free. This means less administrative pressure from health insurers and more time to heal and make the treatment plan more individual & personal. In addition, you will also receive fewer questionnaires that we are obliged to send out under a contract with the health insurers.


The difference for you is that with a contract-free therapist the invoice must be paid by you upfront and then you submit the invoice yourself to the health insurer.


If you have an additional insurance with one of the following health insurers, your treatment at my practice will be 100% reimbursed and you do follow the declaration procedure yourself. The settlement will be done by Practice Flow Therapies.

If you have another health insurer, the amount of the reimbursement depends on your type of health insurance policy. Health insurers have various policies and are covered by a benefit-in-kind or reimbursement policy.

A “natura policy" means that your health insurers have contracts with certain healthcare providers. If you go to a contract-free therapist, you will receive part reimbursement: usually between 70% and 100%!


With a reimbursement policy (note: in your additional insurance) you are free to choose your healthcare provider. With these policies you will receive 100% reimbursement for physiotherapy. In the section above you can check what your insurance reimburses at my practice.


I advise you to check how you are insured before starting treatment. This way you will not be faced with any surprises. If you have any questions about this, you can always contact me.

Vergoedingen

Pricelist

  1. The treatment is paid by pin immediately afterwards.

  2. You will receive an invoice on the spot or by e-mail.

  3. You must declare the invoice yourself (online) with your health insurer.

  4. Depending on your policy, the health insurance company will reimburse you all or part of the amount.

Physio- Cranio combination

Algemene eerste keer

Intake, onderzoek en behandeling

Physio-Cranio

combo treatment

​60 min.

€ 93

​60 min.

€ 93

Cranio therapy

​Cranio therapie intake /

first time treatment

Cranio therapy

Follow up appointment

Cranio therapy

Short follow up appointment

60 min.

€70

€70

€35

Physiotherapy

Physiotherapy intake/first time     

                                      

Physiotherapy follow up appointment

Physiotherapy one-time examination

60 min.                    

30 min.

30 min.

​30 min.

€70

      

€35

€45

€42.50

De tarieven

Registraties 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF bevordert de kwaliteit van het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van meer dan 15.000 aangesloten fysiotherapeuten. Daarmee vertegenwoordigt het KNGF de beroepsgroep in de volle breedte. Aan de vereniging zijn 13 beroepsinhoudelijke verenigingen verbonden. Het KNGF beheert het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL met daarin meer dan 22.000 geregistreerde fysiotherapeuten.

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten (LVNT):  beroepsvereniging natuurgeneeskundige therapeuten. een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door LVNT therapeuten gegeven consulten.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ):  een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg. RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.): het kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg. Het is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire zorg samen met de cliënten/patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg heeft opgericht. Deze is werkzaam binnen de Stichting Geschillencommissie Den Haag

Klachten over de therapie of therapeut
Heeft u klachten over cranio sacraal therapie dan kunt u terecht op https://www.lvnt.nl/klachten 

Heeft u klachten over de fysiotherapie dan kunt u terecht op https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/ 

bottom of page