Privacy Policy

Fysiotherapie Alice de Jong - Flow Therapies,  gevestigd aan Rijksstraatweg 250a, 2022 DJ in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 Contactgegevens: www.alicedejong.com,  fysiotherapie Alice de Jong , 06 20277515

 

Alice de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van  Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies. En is te bereiken via info@alicedejong.com  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

 Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 - Voor- en achternaam

 - Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- burgerservicenummer (BSN)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

 - burgerservicenummer (BSN)

- Biometrische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

 Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het aanmaken van een behandeldossier om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies) tussen zit.

 

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-Intramed

-Word

-Gmail

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia:7 jaar, medische bewaartermijnplicht                         

Adres: 7 jaar, medische bewaartermijnplicht

Medische informatie:   7 jaar, medische bewaartermijnplicht

Medische correspondentie: 7 jaar, medische bewaartermijnplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden  

 

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@alicedejong.com. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 

Fysiotherapie Alice de Jong, Flow Therapies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@alicedejong.com.

Physitrackwittebutton.png

© 2018 by Alice de Jong. Proudly created with Wix.com