top of page

Praktische info

Een aantal jaren geleden heb ik er bewust voor gekozen om contractvrij te werken. Dit houdt in minder administratie druk en beperkingen vanuit de zorgverzekeraars. Meer tijd om te behandelen en het behandelplan individueel en persoonlijk te maken. Daarnaast ontvangt u ook minder vragenlijsten die wij, bij een contract met de zorgverzekeraars, verplicht zijn te versturen. 


Het verschil voor u is dat bij een contractvrije therapeut de factuur eerst zelf moet worden betaald, waarna u de factuur zelf indient bij de zorgverzekeraar. 

Heeft u overzicht en een stappenplan nodig voor het maken van de juiste keuze? Lees dat dit blog bericht.

Zorgverzekeraars hebben diverse polissen die vallen onder een natura- of restitutiepolis. Het percentage dat u terug krijgt van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de soort zorgpolis. 

Ik raad u aan om u hier over in te lezen vóórdat u uw polis kiest, dit kan veel verschil maken in vergoeding. Lees hieronder meer hierover. 

Een naturapolis betekend dat je zorgverzekeraars contracten heeft met bepaalde zorgaanbieders. Als u naar een contractvrije therapeut gaat krijgt u een deel vergoedt: meestal tussen de 70% en 100%! 


Bij een restitutiepolis (let op: in uw aanvullende verzekering) bent u vrij in het kiezen van uw zorgaanbieder. Bij deze polissen krijgt u de fysiotherapie 100% vergoed. Op deze website kunt u bekijken wat uw verzekering vergoed bij mijn praktijk. 

Ik raad u aan om voordat u onder behandeling komt nagaat hoe u verzekerd bent. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Heeft u vragen hierover dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Vergoedingen

De tarieven

  1. De behandeling wordt direct na afloop per pin betaald.

  2. U krijgt de factuur via de mail gestuurd of u krijgt hem direct mee.

  3. De factuur declareert u zelf (online) bij uw zorgverzekeraar.

  4. De zorgverzekeraar betaalt u, afhankelijk van uw polis, het hele bedrag of een deel ervan terug.

Fysio- cranio combinatie

Algemene eerste keer

Intake, onderzoek en behandeling

Fysio-cranio combinatie

Behandeling

​60 min.

€ 93

​60 min.

€ 93

Cranio sacraal therapie

Cranio sacraal therapie

Eerste keer / behandeling

60 min.

€93

Fysiotherapie

Fysiotherapie eerste keer

Intake, onderzoek en behandeling    

                                      

Fysiotherapie vervolg

Behandeling

60 min.     

​30 min.

€85

€42.50

De tarieven

Registraties 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF bevordert de kwaliteit van het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van meer dan 15.000 aangesloten fysiotherapeuten. Daarmee vertegenwoordigt het KNGF de beroepsgroep in de volle breedte. Aan de vereniging zijn 13 beroepsinhoudelijke verenigingen verbonden. Het KNGF beheert het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL met daarin meer dan 22.000 geregistreerde fysiotherapeuten.

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten (LVNT):  beroepsvereniging natuurgeneeskundige therapeuten. een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 40 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door LVNT therapeuten gegeven consulten.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ):  een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg. RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.): het kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg. Het is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire zorg samen met de cliënten/patiëntenorganisatie Zorgbelang Inclusief de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg heeft opgericht. Deze is werkzaam binnen de Stichting Geschillencommissie Den Haag

Klachten over de therapie of therapeut
Heeft u klachten over cranio sacraal therapie dan kunt u terecht op https://www.lvnt.nl/klachten 

Heeft u klachten over de fysiotherapie dan kunt u terecht op https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/ 

bottom of page